PROGRAM Moje Boisko – ORLIK 2012 – Edycja 2023

Rusza program ‼️Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023 ‼️, w ramach którego można uzyskać fundusze na:
⚽ naprawę/wymianę nawierzchni boisk sportowych,
⚽ modernizację oświetlenia,
⚽ modernizację ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
⚽ modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego.
Więcej informacji znajdziesz na :

https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko–orlik-2012—edycja-2023?fbclid=IwAR3L5YTJw1X2zWZUNElQjLfEK_S6hj4TUU5i5ltxite-kO6zqFb1XQRQd_EORLIK